Free Joomla Templates by iPage Hosting

Master Joseph Yu

 
Master Joseph Yu
Master Joseph Yu
Joseph Yu är född under andra världskriget i en liten by i Södra Kina. Som barn bodde han på landet och fick ingen riktig skolutbildning innan han flyttade till Hong Kong när han var 11 år gammal. Många människor ger honom rådet att hitta på en historia om att han studerade Astrologi och Feng Shui i sin barndom från en munk, såsom många berömda Feng Shui Mästarna gör. Han föredrar att tala om sanningen. Yu studerade matematik och fysik i Hong Kongs Universitet 1960. Han avskydde  alla vidskepliga sorter och lovade förstöra den absurda övertygelsen från okunniga människor. Han besökte olika bibliotek med hopp om att hitta bevis mot Astrologin och Feng Shui i de gamla böckerna. Ju djupare han läste inom ämnet, desto mer fick han en spännande tilldragelse om den rika antika Kinesiska Kulturen.

Joseph Yu grundade Feng Shui Research Center år 1998 för att fullgöra sitt uppdrag.
 
Under den tiden Joseph Yu var lärare i matematik efter sin Universitetsexamen, hade han tur att som granne ha en gammal Feng Shui mästare. Den gamla mästaren var mycket snäll och avslöjade för honom en massa hemligheter om de fem konstarterna även om han inte var en av sina lärjungar.
Vid en Kinesisk nyårsfest hemma hos gamla Mästaren, sa han till sina elever, "Den här unge mannen även om han inte är officiellt under mitt ansvar, har han lärt sig mer än de flesta av er eftersom han har ett logiskt tänkande och vågar debattera med mig inom olika resultat."
Den gamla mästaren dog några månader efter. Joseph Yu kände sig obekväm i den gamle mästarens elevers sällskap. Han är tacksam, men omständigheterna gjorde  det omöjligt för honom att uttrycka sin tacksamhet gentemot mästaren som avslöjade en massa ovärderlig kunskap för honom.
 
Om min lärare Master Joseph Yu:
Av en slump såg jag Master Joseph Yus hemsida och anmälde mig till hans korrespondenskurser.
Han är en generös lärare, som delar med sig kunskap och uppmuntrar hundratals elever i sina studier runt om i världen.
Han är en intelligent, klok och varmhjärtat människa. Hans kurser speglar sitt klara och logiska tänkande, sin öppna och vänliga karaktär samt en offantlig kunskap om ämnet.
Jag hoppas kunna förbli hans elev i många år!
Olga Garcia