Free Joomla Templates by iPage Hosting

Distanskurs: Ödets fyra pelare (fyra delar)

Varje del innehåller  teori och praktiska övningar som kan skickas via email till Master Olga. Hon svarar själv och ger råd samt förklarar om så behövs.

 

Del 1 – Vi räknar ut våra pelaren

Innehåll: 20 lektioner med praktiska övningar. 

Yin och yang- de fem elementen- Himmelska stammar (Tian Yuan) – Jordiska grenar (Di Yuan) - Stammar gömda inom grenar (Ren Yuan), Jia Zi Cykel, Jie och Qi punkter, Solkalender, Vädersträcken. Lyckopelare. Vi räknar ut och ritar våra pelare.

Pris: 1000 SEK

 

Del 2 – Diagram och grundkunskap.

Innehåll: 20 lektioner med praktiska övningar.

Kombinationer och krockar av stam och gren, livets 12 etapper, de 6 och 10 gudarna eller energier, Lämplig (Zheng Guan) och olämplig (Pian Guan), Makt, Resurs, Rikedom, Produktion, Parallel.

Pris: 1000 SEK

 

Del 3 – Olika person typer.

Innehåll: 20 lektioner med praktiska övningar.

Pelarens betydelse, äktenskapspalats, föräldrarpalats, barnens palats, familjens backgrund, två externa pelare, dagmästarens styrka, olika diagram typer, karaktär analys.
Pris: 1000 SEK

 

Del 4 – Sammanfattning och tolkning

Innehåll: 16 lektioner med sammanfattning och praktiska övningar. Påverkning av kombinationer och krockar, transformationer, mera om livets 12 stadier, råd för att hitta NG, Checklista för tolkning, Diagram tolkning, Periodernas analys och tolkning med Elton John som exempel.

Pris: 1000 SEK