Free Joomla Templates by iPage Hosting

Ödets fyra pelare

Ödets fyra pelare är ett sätt att studera och tolka en persons liv enligt Solens kalendern.

 

Ödets fyra pelare symboliserar ett träd med sina rötter, stam och grenar som bär blommor eller frukter.

Analysen avslöjar livets möjliga väg, den hjälper oss att kunna lätta upp bördan samtidigt som den kan guida oss när vi har svårt att fatta ett beslut.

 

Metoden för att studera Ödets fyra pelare liknar en väderrapport.

Vi samlar upp den korrekta informationen, med den kan vi skapa en förutsägelse där vi bedömer möjligheterna till vissa händelser, vi samlar fakta med hjälp av födelseår, månad, dag och tid.

Vi beräknar strukturen av livets diagram, enligt de 5 elementen: jord, metall, vatten, eld och trä, tillsammans med deras relation sinsemellan.

En speciell uppställning av olika element uppstår för varje person, enligt deras födelsedatum.

Diagrammet eller kartan som framstår, formar grunden som ger oss informationen som skall tolkas.

Vi beräknar även de extra element som uppstår från de olika lyckoperioderna som består av tio år eller ett år .

Vi kan skapa en tavla eller en bild när vi observerar elementernas samspel  inom studiens olika faser.

 

Syftet med Ödets fyra pelare är att presentera en framtidsanalys som kan ge råd och vägledning samtidigt som den hjälper oss att vara medvetna om våra gynnsamma och våra möjliga ogynnsamma perioder.

Med Ödets fyra pelare, vill vi skapa harmoni och balans mellan elementerna, genom att välja de som är gynnsamma och undvika de som finns i överflöd och kan vara ogynnsamma.

Ödets fyra pelare avslöjar vårt öde men trots det är vi fria att välja vår väg som är mycket bred.

 

Årets Pelare

Representerar våra förfäder och/eller samhället där vi bor.

Månadens Pelare

Representerar relationen till våra föräldrar.

Dagens Pelare

Representerar en själv och relationen vi har till vårt partner, eller det vi tycker om.

Tidens Pelare

Representerar relationen med våra barn, med de personer som jobbar för oss eller våra underordnade. Det representerar även vårt livs senare dagar.

 

Det första elementet kallas ”de 10 Himmelska Stammarna”, den består av: 
Yang trä, yin trä, Yang eld, yin eld, Yang jord, yin jord, Yang metall, yin metall, Yang vatten, yin vatten.

Det andra elementet  kallas ” de 12 Jordiska Grenarna” och består av:
Råtta, Oxe, Tiger, Kanin, Drake, Orm, Häst, Get, Apa, Tupp, Hund och Gris.

 

De Tio Himmeslka Stammar representerar transformationscykeln som qi genomgår under ett års tid.

De 12 Jordiska Grenar representerar positioner och därför fastställer dem tiden.

 

De 10 Himmmelska stammar

 

Gammal
Modern
Förklaring
Image 
Image

Jia, östens första stadium, det är där yang qi börjar röra på sig.  Tecknet visar en grodd. Den övre delen är fröns skal..

Image Image

Yi, representerar gräs som gror även om den är nerböjd. Så länge yin qi fortfarande är stark har gräset svårt att dyka upp.

Image Image

Bing, placeras i Söder, all vegetation är ståtlig. Bing representerar yangs väg som är skimrande.

Image Image

Ding, representerar trä som är kraftigt under sommaren. Det representerar även att bli starkare.

Image Image

Wu, är centrumpalatset. Wu representerar lyxig vegetation..

Image Image

Ji, är också centrumpalatset. Ji representerar förvaringen av allt som finns i jorden..

Image Image

Geng, är i väst, visar hur yin qi förändrar egenskaperna av allt levande och vegetationen blir kompakt.

Image Image

Xin, representerar nytt liv för alla levande väsen. Under hösten blir frön från moderplantan nytt liv. Xin representerar även värkens bittra smak.

Image Image

Ren, är i Nord, visar början på all yang som gror från den högsta yin positionen. Ren betyder också att vara gravid.

Image Image

Gui, representerar vatten som kommer från alla riktningar. Med näring blir vegetationen beredd för att gro.


De 12 Jordiska grenar

 

Gammal Modern Förklaring
Image 
Image

Zi representerar näring. Yang qi börjar gro under den elfte månaden. [Den elfte solmånad börjar vanligtviss den 6:e Dec 6 och slutar den 5:e Jan.]

Image Image

Chou betyder vrida. Det representerar de levande varelsen som finns under jorden i vriden ställning. Tiden närmar sig för att nå jordytan.

Image 
Image

Under årets Yin månad, yin qi från marken är fortfarande stark. Yang qi från ovan kan inte nå marken än. Ändå, all levande väsen är beredd att vakna och dyka upp.

Image 
Image

Mao betyder dyka upp. Under årets andra (sol) månad, all levande dyker up från jordens yta. Mao beskriver även livspulsen.

Image
Image

Chen betyder stötande. Det är samma tecken som Zhen. Under Chen månad, åskan väcker allt levande från deras sömn stadium.

Image 
Image 

Si betyder redan. Yang qi tar redan comandot och yin qi är redan gömd. Allt har redan börjat växa.

Image 
Image

Wu representerar yin qi som börjar kämpa mot yang qi. Wu betyder bråkig.

Image 
Image

Wei betyder smak, smaken av månaden Wei. Trä växer under Wei månad. Grenar och löv möter varandra. Wei betyder även mörker.

Image
Image 

Shen representerar yin qi som tar form under årets Shen månad. Shen betyder själ men även kropp. Det betyder att yin qi har fått en kropp I form av mogna frukter.

Image
Image 

You betyder vin. Sädeslag är mogna för skörd och för vin produktionen. Den gamla tecken representerar en vin tunna.

Image
Image 

Xu representerar utplåna. Xu betyder planta, när frukterna har mognat, är det dags att gå till vilotiden.

Image 
Image 

Hai representerar uppenbarhet. Yin qi har nått gränsen. Det är uppenbart att yang qi skall börja gro.