Free Joomla Templates by iPage Hosting

E-bok om dom 5 melodiska elementen

llibre6

Wu Xings studier kan vara mycket enkla men även mycket komplicerade. Det finns olika typer Wu Xing som Zheng Wu Xing 正五行, Na Yin Wu Xing 納音五行, Xuan Kong Wu Xing 玄空五行, Hong Fan Wu Xing 洪範五行, för att nämna några. I denna bok kommer jag att förklara Na Yin Wu Xing med noggrannhet. Senare kommer jag att skriva andra böcker om Wu Xing.
 
Na Yin Wu Xing har många användningsområden. Man kan använda den för att studera en persons liv enligt sina fyra pelare. I Feng Shuis Luo Pan finns en ring som tillhör Na Yin Wu Xing. I denna bok förklarar jag hur man använder ringen. Det är nästan en egen Feng Shui skola som har anknytning till nästan alla andra Feng Shui skolor. Det är en mycket viktig del i Zi Wei Dou Shu. Det är skelettet för att kunna bygga stjärndiagrammet i Zi Wei.
 
Na Yin Wu Xing kan användas för att välja ett gynnsamt datum. Om man vet vilken dag Na Yin har och våran livs Na Yin kan vi räkna ut våra gynnsamma och ogynnsamma dagar.
 
Jag hoppas att ni kommer att tycka om boken.

firma

 

Köpa boken