Free Joomla Templates by iPage Hosting

Zi Wei Dou Shu

 

Hör till Kinesiska Astrologin och talar om hur man kan läsa en människas liv.
 
Zi Wei Dou Shu baseras på månens kalender.
Man utgår från sitt födelseår, månad, dag och tid och har samband med en rad olika stjärnor som talar om hur vårt liv och olika aspekter i den kommer att se ut. Stjärnorna påverkar människans liv och idéer.
 
Zi Wei Dou Shu ger en komplett analys genom att se vilka stjärnor som hamnar i de olika ”palatsen”.

Det finns 14 Huvudstjärnor, 6 Goda stjärnor, 6 Onda stjärnor och 6 Extra stjärnor, plus ett stort antal mindre viktiga stjärnor.

På så sätt ser man hur 12 olika aspekt i vårt liv (eller palats) kommer att se ut:

Livet, visar hur vi är och vad vi står för.

Föräldrar, visar vår relation till våra föräldrar och överordnade.

Glädje, visar vårt sinnestillstånd.

Ägodelar, visar vad vi kommer att äga.

Karriären, visar vilket yrke passar oss och hur vi skall fullföljda det.

Vänner, visar våra vänner och vad vi kan förvänta oss från dem.

Resor, visar om vi bör lämna vår hemstad och talar om våra relationer till andra människor.

Hälsa, visar vår hälsa.

Välstånd, visar vår ekonomi.

Barn, visar vår relation med våra barn eller underordnade.

Äktenskap, visar hur vår partner är eller livet med den vi väljer.

Syskon, visar relationen till våra syskon eller kollegor.

 

 

Hong Kong öde.

Skriven under våren 1997 av Master Joseph Yu.

Hong Kong återgår till Kina den 1:a juli, 1997. Många människor hoppas på att Hong Kong skall fortsätta vara framgångsrikt. De som är pessimistiska säger att ”Östens Pärla”  kommer att tappa glansen under komunistregeringen. Låt oss analysera det under en astrologisk synpunkt.

Syskon (6) 
Liv och kropp (7) 
Föräldrar  (8) 
Glädje (9) 
Gloomy star (Ann)
Worrisome star
Romance

2008-2017
Wickedness
Minister star
Abundance StarDeputy II
1998-2007 
Blessing star
Troublesome star

2108-2117 
Power Deputy I
Birth star

2098-2107 
äktenskap (5) 
    Ägodelar (10) 
Flirting star
Intelligence star

2018-2027 
   

Lucky star (Au)
Angel II

2088-2097

Barn (4)
    Karriären (11)
Moon (Pros)
Fiery star

2028-2037 
    Finance star
Siren star
Intellect star

2078-2087 
Välstånd (3)
Hälsa (2)
Resor (1)
Vänner (12)
Emperor star
Treasury star
Wedding star

2038-2047 
Mercy star (Fam)
Stern star

2048-2057 
Ruinous star

2058-2067 
Sun
Pegasus
Angel I
Misfortune star
Calamity star

2068-2077 

Stjärnkombinationen i Livets-, Karriärens-, Välståndets-, och Resorspalats, är en stark och mäktig struktur. Den ogynnsamma Siren Stjärnan adderar styrka till det dynamiska livet. Wicked Stjärnan är sträng och skoningslös medan Minister Stjärnan är snäll och lugn. Kombinationen är väl balanserad. De flesta människorna i Hong Kong är skoningslösa när det gäller affärer. Å andra sidan kan de vara generösa när det gäller välgörenhet. Abundance Stjärnan representerar välstånd. Hong Kong SAR föddes rik. Nå väl, Troublesome- och Gloomystjärnan som förvandlas till Annoyance Stjärnan klämmer från grannpalatserna. Det är en mycket olycklig situation som indikerar att problemet kommer från föräldrar och syskon. Problemen och olägenheterna kommer att kväva Hong Kong. Kina är Hong Kong's förälder och de andra städerna och provinserna i Kina är Hong Kong's syskon.

Blessing Stjärnan i Föräldrar Palatset är skoningslöst i grunden. Troublesome Stjärnan är destruktiv. Även om Hong Kong har sina egna lag och administration kan vi inte förvänta oss mycket frihet från Kinas sida. Troublesome Stjärnan indikerar även blodspillo. Gloomy Stjärnan i syskon Palatset är anmäkningsvärd för sin avundsjuka och perplexitet. Det är uppenbart att de andra städerna i Kina kommer att  ge mycket problem i stället för att vara till hjälp.

Äktenskaps Palatset representerar SAR´s chef. Stjärnorna i detta palats och de andra tillhörande samma grupp visar att chefen är en person som har gått igenom otroliga upp- och nergångar i livet. När Siren- och Flirtingstjärnan samlar sina styrkor, blir han mera auktoritär och maktfull. Associationen av Flirting- och  Intelligensstjärnan indikerar att hans ord inte stämmer med hans handling. Det kanske är en av de väsentliga egenskaperna som en politiker med succé borde ha, att det stämmer med det förflutna, nuvarande och framtida händelser. I vilket fall som helst, kommer chefen att ha en svår tid och det skulle inte förvåna mig om han inte kan fullfölja sitt mandat.

Barn Palatset representerar Hong Kong invånarna. Moon stjärnan som förvandlas till Prosperity Stjärnan betyder att Hong Kongs invånare är experter på att skapa välstånd. Moon- och Fierystjärnoras fusion är listig och grym allians.

Välstånds Palatset är kanske den bästa av alla tolv. Emperor- och Treasurystjärnorna som har stöd från alla officerarna indikerar att Hong Kong har goda financiella möjligheter och fortsätter att vara guldäggs hönan.

Mercy Stjärnan som förvandlas till Fame i Hälsans Palats visar att Hong Kong kommer att ha hög inflation. Det kan bli livsfarligt.

Ruinous Stjärnan är ensam I Resors Palatset. Hong Kongs pengar hittar möjligheter utomlands. Det är speciellt sant för tillverkningssektorn. Hong Kongs industri kommer att investera I Kina och Sydost Asien.

Vänners Palats representerar medborgarna och de två  Hong Kong SAR komunfullmäktiges medlemmarna. Stjärnkombinationen för palatset och sina besläktade palats är mycket komplicerad. Det finns gynnsamma stjärnor och likvärdiga ogynnsamma stjärnor. Jag skall inte gå in på detaljer utan vi låter framtiden avgöra.

Karriär Palatset representerar administrationens prestation. Om "ett land, två system" är en slogan eller en dröm blir verklighet beror på det här palatset och sina besläktade palatsens stjärnor. De besläktade palats är Livets-, Välståndets- och Äktenskapspalatserna.

Låt oss granska Livets Palats först. Den kläms av Troublesome- och Gloomystjärnan (Annoyance). Mottot "Låt Hong Kong invånarna styra över Hong Kong" är bara ett skämt. Sen granskar vi Äktenskaps  Palats. Flirting- och Intelligensstjärnan tillsammans beskriver Chefen för SAR som en tråddocka. Ändå, är Välstånds Palatset gynnsamt och visar att Hong Kong kommer att fortsätta att skapa välstånd och påverkning av affärssektorn kommer att vara framstående. Karriär Palatset är som en tidsinställd bomb. Kombinationen av Finance-, Intellect-, och Sirenstärnorna är farliga. Om en Worrisome Stjärna flyger i  palatset blir den onda kombinationen fullbordad. Den visar självförstörelse.

Lucky Stjärnan (Authority) tillsammans med ”Angel I” styr Ägodelarnas Palats. Husaffärerna förblir en guldgruva. Det påverkas även av Gloomy (Annoyance) Stjärna. Rättsliga problem kan inte undvikas inom området.

I Glädje Palatset finns Power Stjärnan. Det kommer att hända massor i Hong Kong. Power Stjärnan i palatset har en mottsatt effekt over Äktenskaps Palatset. Chefen för SAR kanske kan inte fullfölja hela sitt mandat.


Tids Faktor

Karriär Palatset befinner sig på den svaga sidan. Den har en stark självdestruktions fara. Katastrofen kommer att hända under perioden eller året som Worrisome Stjärnan flyttar hit till detta palats. Det finns två perioder som skulle kunna passa in, såsom 2038-2047 och 2058-2067. Det är inte så nära framtiden och blir inte så intressant för oss. Vad kommer att hända under de närmaste åren?

Första perioden (1998-2007) blir identiskt med original tabellenen. Det blir ingen politisk frihet, inte tala om demokrati. Det blir den optimala platsen för spekulation. Turbulens är det rätta ordet.

1998 blir fullt av liv för affärssektorn. Friheten att tjäna pengar finns under en generös tyrann. Några kommer att offras för demokrati och frihet. De ses inte som hjältar utan som bråkmakare i de flestas ögon.

1999 bli politiskt sätt strängare. Folk strävar efter pengar på alla sätt och vis.

2000 blir full av spänning och möjligheter.

2001 blir lugnt som ett ”tyfonsöga”.

2002 Worrisome Stjärna flyger i Välstånds Palats och Välståndsstjärnan förvandlas till Annoyance Stjärnan. Det är destruktivt och katalisatorn är korruptionen.


Slutsats

 

Den kinesiska astrologin främjar inte ödet. Inget är förutbestämt. Det börjar med ens personlighet och en inombordspotential, inflytande från föräldrar och syskon, och de egna ansträngningarna. Hong Kongs öde efter Kinas återgående beror på olika faktorer. Hong Kongs invånares karaktär är en av dem. Attityden från den kinesiska regeringen gentemot Hong Kong är en annan. Attityden från de andra städerna och provinserna spelar också en viktig roll. Till sist men inte minst det politiska begreppet för SAR regeringen. Dessa fyra faktorer kan påverkas tillsammans med stjärnorna i Livets-, Föräldrars-, Syskons-, Karriärs-, och Äktenskapspalatset. Ändå kan det gå olika vägar. Det finns ett talesätt, "Ödet styrs av himlen, ditt öde är ändå i dina egna händer."