Free Joomla Templates by iPage Hosting

I Ching

I Ching betyder Boken om Förändringar.

Allt förändras med tiden. Boken om Förändringar är den äldsta i Kina som talar om hur en nuvarande situation kan förändras i framtiden och vilket utlopp den kommer att ha.

Varje individ skapar genom sina handlingar olika möjligheter till sin framtid. Boken talar om vilka dessa kommer att bli.

Om man står framför ett problem som kan lösas på olika sätt och inte kan bestämma vilken av lösningarna som är bäst, kan man få hjälp av I Ching. Vad som finns i våra tankar överförs och texten visar möjliga fullföljande och slutresultat. Den är svår att tolka. Man måste lära sig att förstå meningen bakom texten. På något obegripligt sätt, får alla svar man får en relation till vår fråga och situation. Det finns en sanning och den visar oss hur vi bäst kan uppnå den rätta vägen i framtiden.

Man kan använda sig av olika metoder.

Att kasta 3 mynt, sex gånger för att få ett hexagram är den ena.

Att använda 50 eller 55 stjälkar är en annan.

 


Kommer Saddam Hussein att överleva kriget?

Under Yrkesutbildningsseminariet i ämnet Yijings spådom i Feng Shui Research Center, gjorde vi en förutsägelse för Saddam Hussein.

Datum för förutsägelsen: 29 Mars, 2003 (År: Gui Wei, månad: Yi Mao, dag: Xin Chou).
Void: Chen, Si.
Fråga: Hur kommer kriget att påverka Saddam Hussein?

Vi får hexagram Kan Palats med ”Wandering Spirit Gua”: Jord över eld (Ming Yi) med linjerna två och fyra rörliga.

Subjekt linjen representerar Saddam Hussein.
Objekt linjen representerar koalitionstyrkan.

Spirit of Focus (Yong Shen) är Officer/Ghost eftersom spådomen handlar om krig. Det finns två Officer/Ghost linjer och båda är rörliga. Vi väljer linjen Subject som Spirit of Focus.

Tolkning

  1. Vi jämför först subjektens och objektens styrka. Subjekt Mao trä är kraftfull under Mao månad medan objekt Chou jord är svag. Objekt Chou är lika som dagsgrenen. Det gör att objekten Chou är tillfälligt starkare än Mao. Det indikerar att koalitionen kommer i början att tappa sin styrka.
  2. Objekten kontrollerar subjekten och betyder att koalitionen vill attackera och förstöra Saddam. Eftersom subjekten är rörliga blir det händelsen mot ockupationen.
  3. Objekt representeras av tigern som är vild. Subjekt representeras av fågeln som är kontroversiell och diskussionslysten.
  4. Subjektlinjen förändras till eld som är gynnsam till subjekt och ogynnsam till objekt. Det visar att Saddam får stöd i kriget. Linjen är i det yttre trigrammet som visar externt stöd. Egentligen är Frankrike, Tyskland och Ryssland emot de som är tillhörande USA koalitionen.
  5. Linjen Parents You krockar med objekten och indikerar att USA-koalitionen inte får  FN´s godkännande om krig.
  6. Andra linjen Chou förändras till Yin trä som attackerar. Yin trä är en parallell till objekt Mao. Det händer i det innersta trigrammet som betyder att folket kommer att ändra sig från stöd till att gå emot honom. De kommer att hjälpa koalitionstyrkan att gå emot Saddam.
  7. Objekt Mao formar en träallians med Hai och årets gren Wei. Dagarna Hai, Mao, eller Wei är farligast för Saddam.
  8. Om koalitionstyrkan inte kan vinna kriget under Mao månad, kommer de att ha en chans till under de första 12 dagarna av Chen månad när trä fortfarande är stark. Efter det blir det svårare fram till månaden Wei (Juli).

Slutsats

USA och England attackerar utan FN´s godkännande. De är vilda men Irak attackerar tillbaka och i början skadar koalitionen. Hur som helst är koalitionen starkare än Irak. Slutligen ändrar sig Iraks invånarna mot Saddam och han kommer att ge upp. Vi kan inte se om han dör. Vi kan se tydligt att hans makt tar slut. Det kommer att hända under någon dag Hai, Mao, eller Wei innan 18 April. Möjliga dagar är 4:e, 8:e, 12:e eller 16:e april.

Fakta: Baghdad besegrades och efter bombning den 7:e och 8:e april, Saddams Republikanska styrka förlorade slagsmålsstyrkan. Det sägs att bara 17 av 800 stridsvagnar fanns kvar den 8:e april. Det hjälpte koalitionen för att komma in i Baghdad den 9:e april. FN´s Irakambassadör förklarade att kriget var slut. Det blev slut på Saddam Husseins regering.