Free Joomla Templates by iPage Hosting

Distanskurs: Ödets fyra pelare (fyra delar)

Du kan börja Distanskurserna när du önskar och studera i din egen takt.
Varje del innehåller  teori och praktiska övningar som kan skickas via email till Master Olga. Hon svarar själv och ger råd samt förklarar om så behövs. 

Del 1 – Vi räknar ut våra pelaren
Innehåll: 16 lektioner med praktiska övningar.
Yin och yang- de fem elementen- Himmelska stammar (Tian Yuan) – Jordiska grenar (Di Yuan) - Stammar gömda inom grenar (Ren Yuan), Jia Zi Cykel- Jie och Qi punkter- Solkalender- Vädersträcken- Lyckopelare- Livets 12 etapper- elementen och tolv etapper- Förstärkande, försvagande, kontrllerande cykel- Uppgifter.
Pris: 1000 SEK 

Del 2 – Diagram och grundkunskap.
Innehåll: 18 lektioner med praktiska övningar.
Du lär dig grunderna för att förstå förhållandet mellan de olika delarna av ett diagram.
Kombinationer och krockar av stam och gren- De 6 och 10 gudarna eller energier- Lämplig (Zheng Guan) och olämplig (Pian Guan)- Makt- Resurs- Rikedom- Produktion- Parallel. Uppgifter.
Pris: 1000 SEK 

Del 3 – Olika person typer.
Innehåll: 20 lektioner med praktiska övningar.
Pelarens betydelse- Äktenskapspalats- Föräldrarpalat- Barnens palats- Familjens backgrund- Två externa pelare- Dagmästarens styrka- Olika diagram typer- Karaktär analys. Uppfigter.
Pris: 1000 SEK 

Del 4 – Sammanfattning och tolkning
Innehåll: 16 lektioner med sammanfattning och praktiska övningar.
Påverkning av kombinationer och krockar- Transformationer- Mera om livets 12 stadier- Råd för att hitta NG- Checklista för tolkning- Diagram tolkning- Periodernas analys och tolkning med Elton John som exempel.
Pris: 1000 SEK