Berg och Vatten
|

Feng Shui, vatten och berg.

I Feng Shui använder vi “vatten och berg”.

Feng Shui, är vind och vatten,
Feng Shui använder vatten och berg.

Feng betyder vind
Shui betyder vatten

Kineserna ansåg att en plats med god Feng Shui var oerhört viktigt. Därför gav de namnet Feng Shui till denna forntida visdom. Eftersom vind (att andas) och vatten är de två saker som en människa inte kan leva utan.

I Feng Shui använder vi också “vatten och berg”.

De gamla kineserna var mycket omsorgsfulla när de valde ett område att etablera en by, en stad eller en huvudstad på. En väl vald plats kunde ge lycka och välstånd medan en dålig plats kunde ge hunger och krig. Ansvaret och arbetet med att välja ut ett bra område vilade på en noggrant utvald experts axlar. Erfarenheterna och kunskaperna ärvdes från generation till generation och utgjorde grunden till det vi i våra dagar  kallar “Feng Shui”.

Berg och vatten bildar ett par yin-yang polariteter
Berg ger oss skydd som behövs för att må bra
Vatten ger oss rörelse. Som behövs för att jobba

När vi väljer en tomt eller plats där vi skall bo, är det viktigt att ha vackra berg och vatten. Fula berg och vatten kan påverka vår hälsa och relationer som i sin tur kan leda till hälsoproblem och påverka människors beteende.

Den kinesiska filosofin betraktar människan som en del av universum.

Universum förändras ständigt, precis som vi. Universums förändringar påverkar vår existens och välbefinnande. Det vi gör, påverkar Universum. I Kina har det sagts under tusentals år, att man skall leva i harmoni med naturen och att man inte får störa dess balans. Detta är Feng Shui principen. Feng Shui tillhör en av de tre viktiga komponenterna i vårt liv och är inte helheten. Helheten består av Himlen, jorden och människan som kineserna kallar ”himlens öde”, ”jordens öde” och ”människans öde”.

Himlens öde (astrologi)

När en person föds, är vägen genom livet ritad. Personen har en viss grad frihet och kommer att möta vägkorsningar där han måste fatta beslut om vilken riktning han bör ta, men sina föräldrar och landet han föddes i är något han inte kan ändra på.

Jordens öde (feng shui)

Några städer är mer framgångsrika än andra. Några delar av städerna är också mer framgångsrika än andra. En del hus är mer framgångsrika än andra. Jordens öde är även kallad Feng Shui. Den kan vi förändra eftersom vi kan flytta och bo där vi vill.

Människans öde (våra handlingar)

Människan är som ett sandkorn i universum. Det är ändå fantastiskt vad människan kan åstadkomma, han kan välja sitt sätt att leva och kan förbättra det han bestämmer sig för. Det blir en mycket viktig faktor i dennes liv.

Vill du studera Feng Shui eller få hjälp att ändra något hemma eller på arbetsplatsen?

Publicaciones Similares

Deja una respuesta