Free Joomla Templates by iPage Hosting

Ansikts tolknings Seminarie

Tema: Ansiktstolkning för Personal rekrytering.

Personal urval och rekrytering är en av nyckel processerna i ett företag.  Båda faktorerna är väldigt viktiga då vi genom personal rekrytering kan uppnå och garantera företagets mål och syfte. Det är av stor betydelse att använda sig av verktyg man kan lita på och som är effektiva. Ansikts tolkning används mer och mer som verktyg för personal rekrytering.

Kursets mâl: Seminaret är speciell designat för personer som jobbar med personal rekrytering. Ni kommer att lära er att studera ansikts dragen för att lära fastställa personligheten, karaktären och personens förmåga, och även kunna identifiera deras svagheter och starka sidor.

Riktat till: psykologer, social arbetare, Verkställande direktörer i Personal rekrytering, personal rekryterings assistenter, egna företagare och alla som är intresserade av ämnet.

Inga förhands kunskaper behövs.

Kursinnehåll:

 • Hur man sparar tid i Personal rekryterings processen
 • Kandidatens/sökandets etiska aspekter
 • Lära sig att identifiera den bästa personen för ett specifikt jobb beroende på personens färdighet där vi tar till hänsyn minnet, koncentrationen, intelligensen, logiken, manuell och kalkyl färdighet, de mest produktiva timmar på ett dyng, färdighet med statiska eller dynamiska uggifter, om personen kommunicerar bra etc.
 • Eftersträva framgång för företaget: Identifiera om personen genomgår ett bra momentum i sitt liv, om det är en person man kan lita på, om det är en sparsam person.  Man kan också tolka om personen jobbar bra i grupp och sammarbetar med sina kolegor, om personen har dålig karaktär utöver sin kapacitet och intelligens, om personen är positiv eller negativ av sig,
 • Lära sig att identifiera personens potencial och lära sig att handska den.
 • Identifiera om personen är diskret och om den kan jobba med konfidentiella ärenden.
 • Identifiera om personen har hälso problem eller har lätt för att råka ut för olyckor.

 

Tema: Anti stress och förâldrings Seminarie

Ett seminarie för alla personer som vill må bättre.

VI lär oss att förstå stress och föråldrings orsaker och resultat, hur dessa påverkar ansiktet och hur vi kan undvika detta innan vi får problem eftersom ansiktet ger oss all information innan något händer

Vi lär oss några gamla, enkla och populära kurer och mat som kan hjälpa oss att lösa problemen så väl som andra tips och övningar för att förhindra föråldrandet.

Inga förhands kunskaper behövs.

Kursinnehåll:

 • Vad är stress?
 • Resultat och orsak till stress.
 • Stress symptom i ansiktet.
 • Stress och professionell aktivitet
 • Populära botemedel för att bekämpa stress.
 • Råd för att förebygga stress.
 • Föråldrande.
 • Orsaker till föråldrande.
 • Föråldrande symptom  i ett ansikte.
 • Passande mat.
 • Tips för att förebygga föråldrande.
 • Praktiska övningar för att förebygga föråldrande.

 

Tema: ¿Vad säger ditt ansikte?

Ett seminarie för alla som vill förstå människor i allmänhet.

Ansiktet är som en öppen bok som visar hur vi mår, vad vi upplever, vad som påverkar oss, vad vi gör, våra svaga och starka sidor.

Om vi kan identifiera det, kan vi förbättra vår livskvalite och undvika problem och onödiga otrevliga situationer.

Inga förhands kunskaper behövs.

Kursinnehåll: 

 • Balans mellan det spirituella och materiella
 • Privat och offentlig liv
 • Etapper i livet
 • Etik, ¿vem kan vi lita pâ?
 • ¿Vem kan hålla en hemlighet?
 • Personens intelligens, kreativitet, minne och kalkyl
 • ¿Är det bättre med ett jobb där jag rör mig mycket eller mår jag bättre av ett stilla sittande jobb?
 • Mest effektiva jobb timmar för varje person under ett dygn
 • ¿Utåtriktad eller inåtriktad person?
 • ¿Vem har dålig karaktär?
 • Vänner
 • Hur man komunicerar 
 • TEORI OCH PRAKTISKA ÖVNINGAR