Free Joomla Templates by iPage Hosting

Feng Shui för företag

Hur kan vi förbättra företagets välstånd?
Vad ska vi ta hänsyn till för att uppnå den bästa prestandan i ett företag?

Du kommer att lära dig alla detaljer du bör ta hänsyn till så att arbetsplatsen blir blomstrande och harmonisk.

Konkurrensen i näringslivet blir allt starkare. Feng Shui för företag är ett kraftfullt verktyg som innehåller det mest framgångsrika. Lär dig att välja gynnsamma datum enligt solmetoden som är skräddarsydda för varje företag.

Den första delen av kursen ägnas åt allmänna begrepp såsom former, att välja en plats eller en tomt, undersöka byggnadens eller butikens potential, se hur qin flyter, vad bör förbättras och vad som bör undvikas, samt hur vi kan förbättra en design.
Vi analyserar olika butiksdesigner och diskuterar det som är gynnsamt och ogynnsamt, vilka effekter producerar placeringen av kassan i olika delar av affären, såsom att placera dörrar, varor, skrivbord mm. På den bästa och mest gynnsamma platsen.
Dessutom du lär dig att välja gynnsamma datum enligt solens metod för viktiga händelser såsom invigning, flyttning mm. Du får hela årets energikalender för att kunna välja rätt.

Den andra delen av kursen innehåller olika exempel på företagsstudier med planlösningar och praktisk analys om platsen.

FSAC Diplom tilldelas.