Free Joomla Templates by iPage Hosting

“Berikande Feng Shui” seminarie, FSRC

“Berikande Feng Shui” seminarie har skrivits med syfken om att klargöra vissa missuppfattningar över olika tema, och ge en djup förklaring av vissa grundläggande begrepp tillsammans med hus hexagrams tekniken som aldrig har avslöjats offentlig varken i Europa eller  i Öst. 

Vi vet att Feng Shui härstammar från Yijing, och använder de åtta trigram och de 64 hexagram. Xuan Kong Da Gua är ett exempel men är en mera modern uppfinning. Metoden  som användes från början är den som härstammar från Yijing spådom. Master Yu och sina elever har använd metoden med fantastiska resultat och kan bekräfta att den är otroligt kraftfull.