Free Joomla Templates by iPage Hosting

Feng Shui för den södra hemisfären

Jag har fått många frågor från Australien, Nya Zeeland, Brasilien, Argentina, Venezuela, Sydafrika, Singapore och Malaysia. Den ställda frågan är: "Kan vi utöva feng shui konsten utan modifikationer för södra halvklotet och ekvatorn?"

Mitt svar är: "Ja, det finns inga behov om att ändra den konventionella tekniken vi använder i Kina. Feng Shui Principerna och konsultationer förblir desamma i alla världsdelar. Det finns kanske två plaster på Jorden där vi inte kan utöva den konsten och de två platserna är Nordpolen och Sydpolen. Det är märkliga punkter (Wow, en sofistikerad matematisk terminologi!). I Nordpolen är alla riktningar söder och i Sydpolen är alla riktningar nord. "

Mitt svar baseras inte på teori men på verklig information som kommer både från utövande kollegor och min egen erfarenhet.

Om vi undersöker Feng Shuis baskunskaper, kommer vi att hitta områden där man kan tveka om ovanstående svar som är baserat på erfarenhet.

De fem elementen

De behöver inte modifieras. Eftersom de visar olika former av energi kommer de att vara desamma i olika delar av universum.

Emellertid skall vi veta att orden vi använder oss av för att representera dessa energier är bara ord som framlägger på godkänd sätt, beteende och karaktären av dessa energier. Alltså:

 

Metall Skarp, ensamhet
Trä Rörlig uppåt, växande
Eld Radian, varm, skingrande
Jord Stabil, koncentrerad

 

Yin och Yang

Det är ett universalt begrepp om kontrasterande egenskaper och bör inte modifieras.

Det finns ett allmänt fel inom yin och yangs indelning. Några människor tror att berget är starkt medan vattnet är svagt och därför är berg yang och vatten yin. Det är inte sant. Inom Feng Shui, betonar vi starkt om rörelse och stillastående. Berg är stilla medan vatten är rörligt. Vad som är stilla är yin och det som är rörligt är yang. Därför skulle vatten betraktas som yang medan berg som yin när man jämför dem [1].

Bagua

Jag hänvisar till Kung Wen's Hou Tian Ba Gua som används inom Feng Shui. Det översätts som "Den Senare Himlen Ba Gua". Det är bokstavligt översatt.

Xian = Tidig

Hou = Sen

Tian = Himlen

 

Men uttrycket "Hou Tian" och "Xian Tian" är en sammansättning av två karaktärer och "Hou Tian" betyder inte "Senare Himlen".

"Xian Tian" betyder "Original", "Född med", "Naturlig händelse".

"Hou Tian" betyder "Senare", "Förvärvad efter födelse", "Gjord artificiell"

"Xian Tian Ba Gua" tros har varit upptäckt av Fu Xi [2]. Kung Wen [3] ändrade det enligt Luo Shu och blev känd som "Hou Tian Ba Gua".

Detta är centrumet av kontroversen runt den Södra Hemisfärens, det är problem om vi bara betraktar Ba Gua som en energikarta.

Eftersom Feng Shuis lära ursprungligen kommer från Kina, syftar en massa principer på de geografiska aspekterna i centrala Kina. Det är naturligt att tänka på att Ba Guan skapades med Kinas klimat som grund. Värmeenergin kommer huvudsakligen från söder och därför tilldelades Eldpalatset i Ba Guan  åt söder av Kung Wen. De östra delarna av Kina har bättre vegetation än de västra delarna där mineralerna är rikliga. Därför tilldelade Kung Wen Åskpalatset till öst, Vindpalatset till sydost och dessa två palatsena är båda av träkaraktärer. Han tilldelade även Träskpalatset till väst och Himlens palats till nordväst och dessa två palatser är bägge av metallkaraktärer. Det finns rikligt med vatten i form av is i nord och det är inte en tillfällighet att Vattenpalatset ligger i nord. De återstående sektorerna, nordost och sydväst tilldelades respektive bergpalatset och jordpalatset.

Nu, i de flesta delarna av den Södra Hemisfären kommer energivärmen ursprungligen från nord medan söder är Antarktis. Skall vi modifiera Ba Guan?

Ja, om vi betraktar Ba Guan som kartan av de olika energierna som kommer från de åtta riktningarna: N, NO, Ö, SO, S, SV, V, NV. Faktum är att det inte är så. Ba Guan innehåller mer än så.

Innan vi debatterar om Luo Shu, låt oss svara på frågan, "Skall Ba Guan ändras för de olika delarna av jorden?"

Orsaken om varför vi har fyra årstider är på grund av avståndet till solen under olika årstider. En karta kan vara konstruerad för att lokalisera de olika energikällorna. När vi förflyttar oss mot en tropisk area dominerar värmeenergi året runt. Om vi förflyttar oss mot nordpolen dominerar vattenenergi. Samma karta används men de olika energiernas styrka varierar. Om vi förflyttar oss mot Södra Hemisfären är situationen omvänd. Det blir naturligt att lägga upp kartan på följande sätt.

För områdena i och nära ekvatorn blir det eldenergi som dominerar. Eldenergin kommer från alla riktningarna utöver de andra energierna. Faktum att sjukdomarna inom tropiska delar lättare kan spridas är på grund av att eldenergin förstärker de onda stjärnorna #2 och #5. Det är också ett faktum att de tropiska delarna är mera produktiva på grund av eldenergin som även förstärker den gynnsamma stjärnan #8. Kartan som förklarar grundenergierna som kommer från de åtta riktningarna förändras med latituden. Om Ba Guan betraktas som energikartan orsakad av klimatet i en lokal area, då skall varje area ha sin egen Ba Gua. Då skulle det finnas en massa olika Ba Guas istället för bara två, den ena mot norr och den andra mot söder. Ba Guan sett på det viset är inte allt vad vi betraktar inom feng shui studier. I verkligheten är den oväsentligt jämförd med "Luo Shu" som är den riktiga energikartan med energier från  alla källor - sol, magnetiskt, kosmiskt, ....

Luo Shu

Luo Shu är platsen för de nio olika stjärnorna under olika tidpunkter. Många människor tror att de är Stora Björnens stjärnor. Det är inte sant. Det finns billioner stjärnor i universum. Varför kan dessa stjärnor och inte de andra [4] påverka ett ställes feng shui? Förresten, Stora Björnen kan inte ses i många ställen i södra hemisfären. Betyder det att Feng Shui kan inte tillämpas där? Ålderdomliga Kineser gillade att använda dessa stjärnor inom astrologin [5] och det var naturligt att Feng shui mästaren använde sig av dessa namn också. Jag skulle snarare säga att de nio nummer som representerar de nio olika sorters energierna som förändras med tiden. Dessa energier existerar i universum och kan kartläggas inom en begränsad area fastställd genom den relativa positionen av berg och vatten [6]. När det gäller hus, fastställer vi energikartan genom hur huset är riktat och även tiden när det byggdes [7].

Luo Shu sägs vara upptäckt av den första Kejsaren i Xia Dynasti på ryggen av en gigantisk sköldpadda vid Luo floden. Skulle det kunna vara ett diagram om en rymdraket  som besökte jorden vid den tiden? Det är inte omöjligt och i själva verket mera trovärdigt än sagan om den stora sköldpaddan. Eftersom  formulan är inbäddad inom Luo Shu magiska kvadranten som handlar om alla energier. Den behöver inte modifieras. Nord är nord det spelar ingen roll var man befinner sig i jorden utom kanske i nord- och sydpolen. Faktum är jorden är bara en liten prick, som ett dammkorn i universum.

 
3 5 7
8 1 6


Luo Shu Magiska Ruta

 

Effekterna av Ba Gua förändringar.

Om Ba Guan är den ytliga energikartan över en plats som överväger styrkan av de fem elementen i de åtta riktningarna då behöver den förändras med platsens latitud, vindarna och de andra lokala klimatiska villkoren.

Luo Shu är en energikarta, om en begränsad area, fastställd av berg och vatten. Om den bestämda arean är ett hus då är den fastställd av riktningen och husets byggnadsår. Den behöver inte ändras.

Om vi ändrar på Ba Guan påverkar vi den sortens energi som kommer från de åtta riktningarna. Eftersom Luo Shu inte är förändrad, förändras inte stjärnornas plats i varje riktning. När vi studerar husets feng shui blir det vattenstjärnorna och bergsstjärnorna som spelar den viktigaste rollen. Vattenstjärnan tar hand om välstånd medan bergsstjärnan tar hand om hälsan av de som bor i huset. Tidstjärnan är basenergin från platsen.

Egenskapen av en speciellt hörn i ett hus kan bli förenligt eller oförenligt med stjärnorna. Den påverkar möjligheten av stjärnorna inom området. Olika hus med samma stjärnkarta kan variera beroende på platsen. Den behöver inte gå ner för att känna skillnaden.


Åtta hus skolan

Den här feng shui skolan använder det som heter "Åtta vandrande stjärnor":

Fyra gynnsamma stjärnor

Sheng Chi (Vibrerande)

Tian Yi (Himmelske doktorn)

Yan Nian (Långt liv)

Fu Wei (Stabilitet)

Fyra ogynnsamma stjärnor

Jue Ming (Död)

Wu Gui (Fem spöken)

Liu Sha (Sex demoner)

Huo Hai (Missöde)

Stjärnornas plats baseras på formler med samband till Xian Tian Ba Gua och Luo Shu nummer. Eftersom vi inte modifierar Xian Tian Ba Gua och Luo Shu, bör det inte modifieras.

Sammanfattning

Sunt förnuft talar om för oss att det skiljer mellan norra och södra Hemisfären. Feng Shui är sunt förnuft men självklart mer än bara sunt förnuft. I norra halvklotet, gillar vi att bygga hus på södra sluttningen av ett berg och säga att den har god feng shui , vi menar att den får god energi. Kan vi göra samma sak på södra halvklotet? Inom södra halvklotet skiljer sig de rådande vindar och havets strömmar från den norra. Vi vet att vind och vatten är Feng Shuis två ingredienser. Varför säger vi att Feng Shui teorierna från norr kan appliceras utan modifiering till söder? Är det inte arrogant? Svaret är enkelt: Principerna är samma. Vad som ändras är formerna (omgivningen), inte stjärnkartan.

Vi måste acceptera olikheter och modifikationer behövs. Det är sant att formler inte är modifierade. De area som behöver modifieras är formerna som påverkar stjärnorna. Vi måste veta vad vi skall förändra, vad vi inte skall förändra, och varför.

Feng Shui mästare som skickade vidare Feng Shui konsten i form av skrivningar hade ingen erfarenhet om andra platser än Kina (Central Nation). Vår hypotes om att Feng Shui kan utövas med samma metoder i alla världsdelar med bara små förändringar inom energiernas styrka från olika riktningar är bara logiska slutledningar. Det måste bekräftas med experiment.

 

Fu Xi var den legendariske första Kejsare (B.C. 3322?)
3. King Wen var Zhou Dynastins grundare (B.C. 1143).
4. Master Lai Bu Yi (Sung Dynasti) använde också de 28 konstellationer.
5. De nio stjärnorna har samma namn som de som används inom Zi Wei Dou Shu som tros ha grundats av Chen Bo i början på Sung Dynastin.
6. Metoden är känd som "Da Xuan Kong"
7. Feng Shui Korrespondenskurser Avancerad Nivå från Joseph Yu.

Fu Xi var den legendariske första Kejsare (B.C. 3322?)3. King Wen var Zhou Dynastins grundare (B.C. 1143).4. Master Lai Bu Yi (Sung Dynasti) använde också de 28 konstellationer.5. De nio stjärnorna har samma namn som de som används inom Zi Wei Dou Shu som tros ha grundats av Chen Bo i början på Sung Dynastin.6. Metoden är känd som "Da Xuan Kong" 7. Feng Shui Korrespondenskurser Avancerad Nivå från Joseph Yu.

Hänvisning