Free Joomla Templates by iPage Hosting

Feng Shui - En modern syn

Feng Shui borde lämna ifrån sig sin mystiska slöja och tillhöra vetenskaplig granskning. Feng Shuis ursprung (kallad "Kan Yue") är en kombination stadsplanering, miljöförbättringar, arkitektur och inomhus design. Forntida kineser bodde längst Gula Floden. Det viktigaste för dem var att ta skydd från starka vindar och otämjbart vatten. När societeten växte i storlek och beskaffenhet, tog Feng Shui även hand om fertilitet, beröm och välstånd. Konfucianism och Taoism dominerade i Kina i tusentals år. Feng Shui teorin hade utan tvekan sitt ursprung ur dessa idéer. Det är synd att Feng Shui mästarna skulle vara egoistiska och inte lära ut deras kunskap till sina elever. På så sätt försämrades Feng Shui kunskapen snabbt och pseudo-Feng Shui blomstrade som ogräs på våren.

Confucianister ansåg att mannen är en del av universum han lever i. Mannen borde respektera vad naturen skänker honom och inte uppträda mot himlen. På så sätt skyddar man miljön. Dessutom, är mannens livsgång påverkat av himlens öde, jordens öde och mannens öde. Ett modernt sätt att säga hur en mans väg genom livet kan kopplas till de tre elementen är tid, rum, och handling. Tidselementen är mannens öde i tidstermer med födelsedatum som ursprung. Rumselementen är en mans födelseplats och platsen där han lever i. Handlingens element är vad mannen gör. Om han gör det som är rätt i rätt tid och på rätt plats, blir det gynnsamt för honom. Annars kommer han att få motgång. Jordens öde är bara att hitta en plats i harmoni med naturen för leva och arbeta i. Kan ni kalla det för superstition?

Feng Shui pratar om "Chi". Eftersom material och energi är utbytbara, chi kan existera i form av materia eller energi eller en kombination av båda. Därför kan chi ses vara osynlig eller båda delarna. Forntidens kineser delade in allt inom naturen under fem typer: metall, vatten, trä, eld, och jord. Faktum är att alla saker är en kombination av dessa primära grundtyper. Olika kombinationer har olika inflytande, några är gynnsamma och några är ogynnsamma. Feng Shui är läran om "chi" distributionen på en plats. En sådan distribution varierar med tiden. Den har en stabil vetenskaplig grund som vilar på den konkreta stenen om matematik, fysik, astronomi och geografi.

Feng Shui uppskattas i Nordamerika. Den har snabbt utvecklats de sista tjugo åren. Tyvärr pratar inte den sortens Feng Shui om vind och vatten. Därför blir den bara "Feng Shui utan vind och vatten ".

Chi distributionen påverkas av "form" och "formeln". Eftersom formen på omgivningarna av en plats är synlig och kan kännas, är det lätt att förstå Feng Shuis innebörd. Formeln å andra sidan, är svår att förstå för vanlig folk. En riktig Feng Shui Mästare skall ta hänsyn till både form och formeln. Det är logiskt att säga att den så kallade "Form Skolan" och den så kallade "Formeln Skolan" är en halvfylld flaska.

För att studera en bostad eller ett företags Feng Shui, skall vi gå igenom fyra steg.

Studera omgivningarna, se om berg och flod är gynnsamt belägna. I städer, byggnader och gator räknas berg och floder som virtuella.

Ta mått på husets riktning och säte. Använd formeln för att lokalisera stjärnorna på planlösningen och kringliggande.

Planera färgskalan och dekorationen för att förhöja den gynnsamma chi och förtrycka den onda chi.

Räkna ut varje familjemedlems Life-Gua och se till att sovrum och vardagsrum är i harmoni med var och en.

Ovanstående är bara stödpunkter som de lärda Feng Shui mästaren följer. Man kan inte förklara med några få ord hur alla steg skall intas.

I vanliga fall är orsaken till en Feng Shui konsultation för själens välbehag. Användning av ett akvarium är för att vattenelement skall bidra till välstånd. Det är fel att säga att fiskarna skall offra sig för husets ägare när ond chi attackerar. Om ett akvarium är väl placerat, kan den ge välstånd till huset. Om den står fel, kan det ge problem. Att använda ett vindspel är för att producera metall ljud som smälter och absorberar den onda chi som orsakar sjukdom. Om den placeras fel, kan vindspelat vara skadligt. Ba Gua speglarna är värdelösa som Feng Shui föremål. Om en sådan spegeln hängs ovanför dörren, talar den om till folk att husägaren är ignorant och vidskeplig.

 

Om Feng Shui används på rätt sätt, kan den ge harmoni åt en plats. Det kan bli missbruk att använda ett Feng Shui Krig mellan grannar. Eftersom harmonin är störd kommer ingen att bli vinnaren.