Free Joomla Templates by iPage Hosting

Att dela in ett hus i 9 rutor eller 8 kilar

Att dela in ett hus i 9 rutor eller 8 kilar

Det verkar vara en omdiskuterad fråga. Båda sätt att analysera husets feng shui har olika grunder. Att jämföra dem är som att jämföra äpplen och apelsiner. Läs gärna och se vad varje metod byggs på för att sen bedöma själva vad ni skall välja.

Innan man bygger ett hus, möts himlens qi och jordens qi vid jordens yta. När huset är byggt blir det mannen som bygger huset på jorden under himlen. Det som kallas himlens hjärtat är skapat. Husets stjärnkarta kan ritas enligt husets säte och riktning. Stjärnkartan kan inte ändras såvida vi inte ändrar på himlens hjärta. Det görs med hjälp av något som liknar att bygga huset på nytt och ge ett nytt liv till det. Det är en annan komplicerad fråga.

Himlens begrepp, jord och mannen betyder mänskliga aktiviteter (mannen) i en begränsad plats (jorden) och tid (himlen). Med tanke på ett hus, är det husets födelsedatum på ett särskild ställe och under en viss tidsperiod. De som bygger huset är likt husets föräldrar. De kanske inte bor i själva huset, såsom barn får adoptivföräldrar efter födseln. Att byta fosterföräldrar kan inte byta personens DNA. Därför blir det datumet när huset är avslutat som avgör himlens hjärta och inte datumet när man flyttar in i huset.

9 rutor

När vi drar husets stjärnkarta, husets energimönstret är fasställd. Mönstret visas bekvämt genom ett 3x3 galler. Till exempel, för ett hus som är byggt Period 7 riktning 90o är energikartan följande:

Energikartan läggs över husets planlösning. Huset delas in i 9 likvärdiga delar med en viss flexibilitet om det finns skiljeväggar.

Grunden för den här teorin är att qi distributionen placeras så som stjärnorna flyger, antingen framåt eller bakåt inom Luo Shu banan. Banan är känd som "stadgan som mäter himlen".

8 kilar

Enligt Qing Nang Jing (Den Cerulean Satchel Classic):

"Qi kommer från de 8 riktningarna."

Feng Shui mästare i gamla tider använde en luopan och studerade de olika typer av qi som kom från de åtta riktningarna. Naturligtvis för ett mera noggrann arbete var de tvungna att studera qi som kom från de 24 bergen, 64 hexagrammen och även 384 yaos!

Hela idén om feng shui är att studera de olika typer av qi som kommer från de åtta riktningarna. Det är inte studier om den typ av qi som hamnar på de 9 rutorna begränsad av inbillade linjer. Det är inte för att studera den typen av qi som hamnar på de 8 kilarna,  begränsade av inbillade linjer. Därför blir det inte "kilformade versus rutformad". Det gäller "qi som kommer från de 8 riktningarna versus qi som fyller de 9 rutorna".

Egentligen qi kommer man in i ett hus från alla riktningar. Riktningen är mest yang och har därför mer inflytande. Sätet är mest yin och är därför mera receptiv. När den kommer in, fyller den hela huset. Tänk att ni har vatten som kommer från alla riktningarna mot ett hus. Den kommer in genom dörrar och fönster. Den kommer även att filtrera in genom väggarnas porer. När den väl är inne, flödar den på ett fritt sätt genom korridorer och rymden. Ni kan inte skilja vattnet som kommer genom olika korridorer. Då ser ni hur viktigt det är att lokalisera dörrar och fönster för att se vilken sorts vatten stjärnan kommer in i huset och hur den kommer att fylla huset.

Ni kan börja lära er de flygande stjärnorna med de 9 rutorna eftersom det blir lätt att förstå. Det är den elementära nivån. På en högre nivå, måste vi söka ledning från de viktiga klassiska. Därför blir det inte rätt eller fel, bara olika nivåer av förståelse.

Många människor säger att de gamla använde de 9 rutorna när de gjorde en feng shui konsultation. Är det sant?

Gamla böcker har inga goda diagram. Även de böcker som kom ut för 100 år sedan. Diagrammen är av mycket dålig kvalitet. I vanliga fall är planlösningen en följd av en flygande stjärnas karta. Kartan vrids för att indikera husets riktning. Rutorna är *inte* med.

Jiang Da Hong poängterade ofta om vikten att använda de 8 riktningarna. Här följer några av hans skrivelser:

Från <<Ba Zhai Tian Yuan Fu>>

"....Om ni vill veta vad som är sanningen i de åtta husen, måste ni veta numrena i de 9 palatsen....

....Med andra ord måste ni exponera husets form, och studera dörren och korridorerna. Om den är kvadratiskt och jämn, då har vi 8 palats. Om den är bred eller lång, kommer två trigram att dominera....

....Om ett hus riktning Kun är djup och lång, då kommer inte Dui och Li dörrar att överensstämma...."

Första paragrafen visar bara "nummer". Det säger inte om palatset är rutor eller rektangel. Han nämner 9 palats eftersom alla nummer är inom de 9 stjärnkartans palatsena.

Den andra paragrafen är solklar. För ett hus i kvadrat form, de 8 (ej 9) palats är mer eller mindre likvärdiga. För ett långt eller brett hus, finns det två palats som har mera inflytande. Det talar om för oss mycket klart att om vi delar in huset i 9 lika delar med 3x3 galler stämmer det inte.

Master Jiang var rädd att det inte skulle uppfattas på rätt sätt. I tredje paragrafen, talar han om, att om man använder en 9-rektangel galler kommer den inte att överensstämma med dörrarna. Han nämner ett långt hus med riktning Kun. Vad som tros vara en dörr i Dui palats är inte påverkad av qi från Dui riktningen. Vad som tros vara en dörr i Li palats erhåller inte qi från Li. Följande diagram illustrerar situationen.

 

Om vi använder de 9 rutor den ena dörren befinner sig i Li och den andra i Dui Palats.

 

Den 3x3 magiska ruta talar bara om hur stjärnorna förflyttar sig. Det skall inte ses som en rymdkarta. De gamla på ett klokt sätt kallade den magiska rutan för "stadgan som mäter himlen". Det betyder att det är "stadgan" och inte platsen.

 

Kilformen betyder inte att det finns åtta palats i form av kilar. Det betyder att olika qi på stjärnkartan kommer från dessa riktningarna. Nu borde det vara tydligt hur man analyserar husets qi med de flygande stjärnorna