Free Joomla Templates by iPage Hosting

Calabash

Att bestämma himlens hjärta är det viktigaste momentet inom Flygande Stjärnors Feng Shui. Dessutom är det ett samtalsämne där många Feng Shui mästare inte är överens. Det finns åtminstone tre versioner. Första versionen säger att nuvarande period skall användas och det spelar ingen roll när huset är byggt. Andra versionen säger att byggavslutningsdatumet fastställer periodens stjärna i centrum. Tredje versionen säger att invånarnas inflyttningsdatum är den som gäller.

Ett populärt Feng Shui föremål som Feng Shui mästare använder är calabash. Många människor förstår inte varför föremålet används och uttrycker: "Superstition!" Det är bara för att de inte har kunskap om Yi Jing.

Forntida vise mannen Fu Xi observerade bilderna i himlen och jordens lagar, undersökte fåglars och djurs teckning, studerade jordens lämplighet. Han berättade om sina nära kroppsdelar och andra objekt långt ifrån och delade in dem i åtta kategorier kända som trigram. Det är för att framlägga kreationens under och jämföra det med olika sakers utmärkande drag.

Det finns åtta trigram som representerar riktiga och abstrakta saker. Ett av trigrammen är Dui. En av många framställningarna av Dui är att avskilja en frukt som hänger från en planta. Dui är även mjuk metall. Kroppsdelen som representeras av Dui är munnen. Dessutom är den ursprungliga himlen Dui  den Senare Himlens Xun. Ett objekt som representerar Dui trigram är den torkade calabashen med en öppen mun. Den torkade frukten har en guldfärg som representerar metall.

Vad kan man använda Dui trigram till? Vi vet att sjukdoms energi är representerad av stjärna #2 eller Kun trigram.

Om man byter ut den första och andra linjen av ett trigram producerar vi Ju Men eller Tian Yi (himmelske doktor). Om vi nu byter ut den första och andra linjen av Kun trigrammen får vi fram Dui trigram.

Det är varför calabash används för att kurera sjukdom.

Det är ingen tillfällighet att medicindoktorerna i de gamla tiderna i Kina använde sig av calabash som en medicin behållare.

 

Forntida vise män klassificerade alla föremål enligt de åtta trigrammen. Feng Shui mästarna analyserade  förr i tiden qi med hjälp av att byta ut trigram. Kurerna baserades också på relationen mellan trigrammen. Det är inte bara de fem elementen! Därför kan vi konstatera att den riktiga torkade calabashen är mer effektiv än en koppar kopia. Det är ingen superstition så som många tror.