Free Joomla Templates by iPage Hosting

Inflyttningsdatum eller byggavslutningsdatum?

Att bestämma himlens hjärta är det viktigaste steget inom Flygande Stjärnors Feng Shui. Dessutom är det ett samtalsämne där många Feng Shui mästare inte är överens. Det finns åtminstone tre versioner. Första versionen säger att nuvarande period skall användas och att det inte spelar någon roll när huset är byggt. Andra versionen säger att byggavslutningsdatumet fastställer periodens stjärna i centrum. Tredje versionen säger att invånarnas inflyttningsdatum är det som gäller.

Master Jiang Da Hong är Flygande Stjärnors Feng Shuis auktoritet hade mycket att säga om yang hus. De äkta Xuan Kong Feng Shui utövaren måste använda sin lära som grund. Problemet är att samma lära kan ha olika tolkningar och alla Feng Shui mästare är överens om att vara oense med varandras tolkningar.

Master Jiang lärde inte de flygande stjärnors metoden. Det blev Master Shen Zhu Reng som tolkade sin lära för att göra Xuan Kong Feng Shui känd för allmänheten. Många människor attackerade Master Shen's undervisning eftersom han inte lärde sig från en mästare.

I Shen's Xuan Kong Xue, inkluderade han Master Jiang's viktiga artikel: "Ba Zhai Tian Yuan Fu" med hans anteckning. Här är en paragraf som ger oss några ledtrådar om striden mellan inflyttningsdatum  och byggavslutningsdatum för att fastställa husets energikarta.

Om huset är stort, är makten den bjuder in stor och vid. Om huset är litet, får den en svag qi. I alla fall, är det den ledande qi som är utgivande. Den riktiga riktningen skall granskas med omsorg för att se om stjärnorna flyger framåt eller bakåt. (Shen's anteckning: Detta talar om tjockleken på den qi som stora och små hus tar emot.)

Om man flyttar en dörr kommer den att ändra förintande mot blomstrande. Om man flyttar en gångväg, kommer den att urskilja lycka och olycka. Om en del av huset är nerrivet och ett nytt rum är byggt istället, blir det viktigt att bestämma om den östra delen eller den västra delen skall väljas. De  lyckobringande och olycksbringande lägena måste studeras innan renovering görs. (Shen's anteckningar: Detta talar om renoveringsmetoden. För ett yang hus, kommer qi in genom dörren. Även om platsen är från en annan cykel, att flytta en dörr kommer att avlägsna ogynnsamheten. För en plats i nuvarande cykel om man väljer en ”förfallen” dörr, kommer välståndet att minska avsevärt. En fot eller en tum utgör en stor skillnad. Därför skall vi vara mycket försiktiga. När vi behöver slå upp en dörr, är vi tvungna att fråga när huset är byggt. Efter det skall vi använda de flygande stjärnorna för att se vilken plats som är lämpligast för dörren så att den får den vibrerande qi. Den vibrerande qi skall vara den mest vibrerande i den nuvarande perioden för att avlägsna ogynnsamheten. Om vi bara vet att dörren är i en vibrerande plats men enligt byggnadsdatums perioden, blir det en plats där qin är försvagad eller reducerad, och är ond. Därför, för att byta en dörr blir det mest gynnsamt om man gör det på den vibrerande platsen som har vibrerande qi.)

För att förklara det här med enkla ord, talar paragrafen om för oss hur viktigt det är med dörrens placeringen i ett hus. Ett hus kan göras gynnsamt med renovering. Men innan det, måste vi veta när den är byggd. Då kan vi ta fram de flygande stjärnornas karta enligt byggdatumets period. (Det blir byggdatumets period och inte inflyttningsdatumets period vi måste ta hänsyn till, enligt Master Shen och  Master Jiang.)

Till exempel, låt oss analysera ett Period 6 hus med riktning Bing (S1) och med huvudentré åt Wu.

 

Vattenstjärnan i Wu är 5 som är sha qi under Period 7. Vi får rekommendationer om att installera en ny dörr inom en vibrerande del av huset. I period 7, är den mest vibrerande platsen Dui Palats. Men vattenstjärnan i Dui är 3, som också är sha qi. Läget som har den mest vibrerande qi under nuvarande period är Kun Palats där vattenstjärna 7 befinner sig. Dörren måste placeras i Kun.

 

Exemplen visar oss skönheten med Xuan Kong Flygande Stjärnor. Det är inte min avsikt att övertala folk om att byggavslutningsdatumet skall användas för att få fram den flygande stjärnors karta, vill jag bara citera de två stora Mästarna Jiang Da Hong och Shen Zhu Reng åsikter som stödjer min uppfattning.