Free Joomla Templates by iPage Hosting

Riktig nord mot magnetisk nord

När vi mäter riktningar inom feng shui studier, skall vi använda den riktiga nord eller den magnetiska nord som referenspunkt?

 

Den här intressanta frågan har varit aktuell  sedan 1000 år tillbaka. De som föredrar riktig nord tror att Feng Shui handlar om astronomi och geografi såsom Kan Yu namnet visar. Därför skall man använda den riktiga nord. De som föredrar magnetisk nord tror att eftersom luopan används, visar den magnetiska nordriktningarna Zi-Wu i luopan. Därför skall man använda den magnetiska nord. Låt oss analysera de olika aspekterna.

 

 

Vad är riktig nord?

 

Eftersom Jorden roterar i en axel som skär globen genom två punkter, skall vi  kalla dessa punkter den riktiga nordpolen och den riktiga sydpolen. Den här rotationsaxeln lutar 66º 33’ i jämförelse till jordens elliptiska väg runt solen. När denna axeln sträcker sig, skulle den kunna träffa ytan på en låtsas “Himlens Globe”. Eftersom polarstjärnan har en bestämd plats på himlen och alla andra stjärnor är kring den, är den riktiga nord väl bestämd.

 

Den riktiga nordpolen och den riktiga sydpolen är de punkter där axeln skär jorden. Men axelns rikting är inte bestämd. Den genomgår ett försteg inom en period om 25,800 år.

 

Jordens rotationsaxeln pekar idag mot polarstjärnan. År 3.000 B.C.E. visade den Thuban. År 14.000 C.E., kommer den att peka mot Vega. År 22,800 C.E., kommer den att peka mot Thuban igen.

 

Med tanke på allt detta, kan vi se att det inte finns något som är den riktiga nord. Den varierar med tiden. Därför skall vi kalla det som “astronomisk nord” i stället för riktig nord.

 

Vi formulerar om frågan och säger: “När vi mäter riktningar inom feng shui studier, skall vi använda den astronomiska nord eller den magnetiska nord som referenspunkt?”. Vi måste komma ihåg att den astronomiska nord inte är fast utan varierar med tiden med en cykel om 25,800 år. För atlaskartor, använder vi det som kallas “rutig nord”. Skillnaden mellan den astronomiska nord och rutig nord är en halv grad men ändrar sig med tiden. Man använder rutig nord för avvaktningsändamål.

 

Vad är den magnetiska norden?

 

Magnetens moder är en bipol där magnetisk kraft strålar från den magnetiska nordpolen till den magnetiska sydpolen. Jorden som är en stor magnet, har sin magnetiska nordpol nära den geografiska sydpolen.

Jordens magnetism orsakas av elektronernas flöde i sina flytande metalliska atomkärnor. Den flytande atomkärnan är alltid i rörelse. Det förklarar varför jordens magnetism varierar med tiden. Den rör sig gradvis. Jorden kan ses som en stor magnet med sina magnetiska poler i rörelse. Den magnetiska nordens platsbyte är känd som den “världsliga skillnaden”.

 

Det är intressant att observera att ändringen av platsen för den magnetiska norden också påverkas av astronomiska faktorer. Solstormar förändrar den magnetiska kompassens läsning. I stort sätt är relationen mellan den astronomiska norden, rutiga norden och den magnetiska norden såsom syns i diagrammen här nedan.

 

Dokumenterad påtaglighet.

 

Det äldsta dokumentet om referensvalet hittades skrivet av Guan Lu från Wei riket (220 – 265 C.E.) i Tre Rikes Perioden. I sektionen 68 från åttonde rullen i sin bok, hittar vi följande mening:

“Nålen pekar Kan-Li och fastställer början och slutet av yin och yang.”

Det visar att den magnetiska norden refererades genom att fastställa de åtta trigrammen i Hou Tian Ba Gua. Kan är nordens trigram och Li är söderns trigram.

 

Tang Dynastin, feng Jin (nålen som pekar) var uppfunnet för att läsa 7.5º före den magnetiska norden. Det var möjligtvis det approximativa värdet av deviationen i Kina för 1000 år sedan. Feng Jin är vanligtvis översatt som “synål”. Det är en av meningarna av tecknet “feng” i ordböcker. Nålen här har ingen relation med sömnad men vi kan förstå hur missuppfattningen kom till. En av meningarna av tecknet “feng” är springa. Egentligen när kompassnålen pekar mot mittpunkten Zi (nord 0º), tror folk att en overklig nål skulle peka åt gränsen mellan Zi och Ren. Med andra ord, den faller i springan mellan Zi och Ren.

 

San He Luo Pan: Den yttersta ringen är Di Pan och den innersta ringen är Tian Pan. Mittpunkten Zi i Tian Pan faller i springan mellan Zi och Ren i Di Pan.

 

Ringen i Luo pan uppfanns för att läsa riktningen i ett astronomiskt kompass. Ringen kallas Himmelns Platta (Tian pan). Den magnetiska nålen kallas nu den Riktiga Nålen ( Zheng Jin). Ringen kallas Jordens Platta ( Di Pan). På så sätt,

visar himlens platta himlens qi och jordens platta visar jordens qi.

 

Senare fann folk att den fastställda ändringsskillnaden om 7.5º inte stämde med solens skugga klockan 12 på morgonen för att läsa den astronomiska riktningen. Istället för att läsa Tian Pan, använde man en solklocka förutom Luopan.

 

 

Vad studerar man i Feng Shui?

 

För att bestämma om vi skall använda den magnetiska norden eller den astronomiska norden när vi använder feng shui formler, måste vi allra först veta vad vi studerar.

 

Luan Tou (Former)

 

Qing Nang Jing säger: “Det finns fem planeter i himlen, och det finns fem (tillhörande) element på jorden. I himlen finns det stjärnor och galaxer. På jorden finns det berg och flod. Qi rör sig på jorden och de tillhörande formerna syns i himlen”. Idén kommer från Yijings Xici Zuan. “På himlen formas bilden. På jorden bildas formen. Förvandlingen syns”.

 

När man tar det bokstavligt, kommer man fram till att allt i himlen ses som en karta på jorden. Situationen blir löjlig. Egentligen vad Yijing menar är att trigrammen bildades enligt bilderna i himlen och formerna på jorden för att första förändringen av yin och yang linjerna som leder till förändringen mellan det abstrakta och det konkreta.

 

Å andra sidan, behöver vi inte veta exakt vad som händer i himlen. Vad vi behöver veta är hur jorden påverkas av dessa händelserna i Universum, inklusive himlen och jorden. Den abstrakta tanken om himlen blir nu ett tidsbegrepp. Himlen är i ständig rörelse som betyder att tiden har ingen början, slut eller uppehåll.

 

När folk studerade former förr i tiden, var de intresserade av skydd och produktion. En tomt är gynnsam om den är skyddad av berg och har vatten som flyter och samlas på framsidan. För att förklara scenen bättre, de forna feng shui mästarna lånade förklaringen om de fyra himmelska djuren från gammal astronomi. Det finns inget samband. Liksom de fem elementen och de fem planeterna. De ålderdomliga ville alltid koppla ihop himlen, jorden och mannen. I våra tider finns det folk som faller i samma fälla och deras syn blir som den av grodan i brunnen.

 

Li Qi (Qis bas)

 

Själva Qins existens är självklar. Folk som inte förstår vetenskap men låtsas vara vetenskapligt tänkande säger att qi inte kan beprövas existera med hjälp av vetenskapliga instrument. Faktum är att våran existens är beroende av qins existens. Utan qi är kroppen bara en massa kemiska komponenter ihopsamlade som inte kan ha ett liv. Våran planet ger oss den passande omgivningen för vår överlevnad eftersom den genererar livs qi och skyddar oss från dödlig qi. Både livs och döds qi kommer från universum. Den inkluderar vår jord vårt solsystem och alla galaxer.

 

I feng shuis studier, skall vi inte bekymra oss om stjärnornas födelse och död, solstormar, månens ebb och flod och allt som händer i de andra planeterna. Vi är intresserade av den totala effekten av alla händelser i universum. De beskrivs i det som kallas stjärnkartor. Vi har jordens stjärnkarta utan att ta hänsyn till himlakropparna. Det är Luo Shu känt även som jordens karta (Di Pan). Vi har jordens stjärnkartor i olika tider även känt som himlens karta (Tian pan). När ett hus byggs, har vi husets stjärnkarta. Den är indelad i riktningskarta (Xiang Pan) och säteskarta (Shan pan).

 

Jordens karta: De viktigaste energierna på jorden är (1) gravitation och (2) magnetism.

 

Gravitationen riktas mot jordens centrum. Egenskapen är den mest utmärkande för elementet “jord”. Därför placeras den i centrum. Tillhörande är nummer 5 i Luo Shu.

 

Magnetism strålar från närheten av jordens geografiska sydpol. Strålningen är den mest utmärkande egenskapen för eldens element. Den placeras därför överst i Luo Shu, som visar söder. Tillhörande är nummer 9.

 

Märk väl att mästarna förr i tiden använde de fyra årstiderna för att förklara Ba Gua. Det är ett bra sätt att förklara för att lätt kunna förstå. Vi måste komma ihåg att den var gjord i Kina med de fyra årstiderna. I tropiken blir lärosättet  ineffektivt eftersom folk inte kan förankra det med hettan i södern. Värmen kommer från alla riktningarna. Det orsakar även större problem i södra hemisfären eftersom deras upplevelser är de mottsatta. Man skall tänka på att inlärningen bara använder analogier. Det är ett sätt att hjälpa folk att förstå. Tyvärr uppfattar folk det som grunden bakom Ba Guan. Det leder till stort missförstånd. Vad som är fel, är sättet att tänka, inte Ba Guan själv. Ba Guan och Luo Shun är fortfarande universella.

 

Luo Shu: Förklaringen om de fyra årstiderna i den norra hemisfären borde upplösas för att undvika missförstånd.

 

Den största besvikelsen som Albert Einstein hade var att inte kunna bilda Teorin om den…..

Kineserna förr i tiden: istället för att försöka ena de olika energifälten (eller rättare sagt qi fälten), försökte de förändra, blanda och sätta ovanpå olika qi fält. För att studera jordens tabell, måste vi som referens använda den magnetiska nord. Med andra ord, vi studerar gravitations effekt och magnetismen för att se hur de genererar qi i de åtta väderriktningarna med tanke på en referenspunkt. Vi måste tänka på att vi pratar om jordens energi som förändras ständigt. Det spelar ingen roll var ni befinner er, när Luo Pan visar Zi-Wu, betyder det Zi-Wu. Man behöver inte justera för någon skillnad och förändra tabellen till den astronomiska nord. Samma ställe kan ha en annan tabell efter en 20 års period. Det är vettigt. Vi förväntar oss inte att vår jord inte förändras. Vad som inte förändras är metoden, inte resultatet. Om vi använder den astronomiska norden, då föreställer vi oss att förändringarna är så små att vi kan nonchalera dem såvida vi inte talar om 1000 år. Det låter inte vettigt. Om jordens magnetiska fält förändras, varför skulle jordens tabell förbli oförändrad? Bli inte överraskad om ni mäter husets riktning idag och måttet inte är samma som för 30 år sedan.

 

 

Himlens tabell. Himlens tabell är resultatet från den varierande qi som kommer från universum i olika tidsperioder. Det kan bero på planeterna och stjärnornas olika inställningar. Hur som helst, vi studerar inte orsaken. Vi vill studera effekten. Effekten placerad ovanpå jordens tabell. Kineserna uppfann förr i tiden en formel (eller rättare sagt en algoritm), för att koppla ihop himlens tabell med Luo Shu. Eftersom mätningen tas på jorden och eftersom formeln kommer från jordens tabell, blir det förståndigt att referera till magnetisk nord och inte astronomisk nord. Om vi studerar stjärnorna, blir det mera logiskt att använda den astronomiska nord.

 

Man skall notera att luopan är ett instrument som innehåller de tjugofyra bergen och andra formeln. Inom Xuan Kong Feng Shui, används Zhen Jin (med referens till magnetisk nord). Orsaken är att vattnet och himlen rör sig. San He Skolan använder också Zheng Jin för att mäta säte och riktning.

 

Slutsats

 

Alla riktningar är relativa. Den absoluta nord (eller riktiga nord) existerar inte. Den astronomiska nord refereras till jordens rörliga rotationsaxel. Ruta nord refereras till ett standard sätt att tillverka kartor. Den magnetiska nord refereras till en rörlig bipol på jorden. Feng Shui studierna baseras på analyser om överlagda qi fält där gravitation och magnetism är huvudrollerna. Även om feng shui inte är någon vetenskap, kan den inte skiljas helt från vetenskapen. Eftersom det magnetiska fältet är ett av de två viktigaste fälten på jorden måste feng shui baseras på de magnetiska riktningarna. Magnetisk nord, och inte astronomisk nord, används därför för att mäta riktningar.

 

 

* De fem planeterna är Merkurius (vatten), Venus (metall), Mars (eld), Jupiter (trä) och Saturnus (jord).