Free Joomla Templates by iPage Hosting

Om ansiktstolkning

Ansiktet är livets och personlighetens spegel.
Ögonen är själens spegel.
 
Vid födsel, börjar huvudet växa tills den stabiliseras vid femton års ålder och förändras inte mer.
Vi kan säga att formen är redo och ansiktsformen har en betydelse.
Under livets gång kan vi gå upp eller ner i vikt. Dessa förändringar syns i ansiktet och kommer att påverka vår personlighet.
 
Om vi inte använder plastikkirurgi, är det mitten området och högre området som förändras minst i ansiktet.
Området som förändras mest är det lägre området.
 
 


Vi föds utan egna ägodelar eller materiella tillgångar. När vi dör, kommer vi att gå bort på samma sätt: utan att ta med oss något materiellt, bara det vi har lärt oss under åren och odlat med vår själ.
 
Varför samlar vi på saker under livets gång? Antagligen på grund av att vi vill känna stöd och skydd, materiell såsom sprituell. Detta kommer att synas på den lägre delen av ansiktet som är den som mest förändras. Orsakerna och våra drag kan variera.
 
Den kinesiska traditionen talar om himmel, människa och jord. Det är något vi bör tänka på.
Vi kan bara modifiera två delar av dessa tre: människa och jord.
Himmeldelen är vägen vi bör följa under vårt liv. Vägen är bredd och vi kan välja vart vi vill gå. Sättet vi väljer är jordens del. Hur och när vi gör det, tillhör människans del. Människan är fri.
 
Trots vår frihet, blir vi påverkade av miljön hela tiden. Allt som händer under vårt liv lämnar sina spår i vårt ansikte.
 
Ansiktstolkning är att kunna tolka dessa spår.
 
Olga García